♦آیا احساس درماندگی میکنی و نمی توانی تصمیمی قاطع برای زندگی ات بگیری؟!

♦آیا کنترل زندگی از دستت خارج شده و نمی توانی انتخابی شایسته برای زندگی ات داشته باشی؟!

♦آیا نمی دانی چه کاری تو را راضی نگه می دارد؟

♦آیا از مشاوره های قبلی خود نتیجه نگرفته اید؟!

♦آیا تا کنون برای اینکه پی به توانایی هایت ببری سرمایه گذاری کرده ای؟

♦تکلیف خود را مشخص کنید!

ما کمک تان می کنیم 

مراحل انحام مشاوره

۱- پر کردن فرم  درخواست مشاوره

۲-تماس : ازطریق تلفن با شماره ۴۴۴۰۸۸۶۵

ایمیل info@hadimemari.com

پیامک  ۰۹۳۶۶۵۳۱۷۸۸

۳-هزینه: ۹۰هزارتومان (برای هر جلسه یک ساعته)

۴-شماره کارت بانک پاسارگاد: ۵۰۲۲۲۹۱۰۳۹۴۴۹۰۷۷

شماره کارت بانک تجارت:    ۶۲۷۳۵۳۳۱۰۰۳۶۵۷۶۹