ازدواج موفق

روابط وازدواج هایی که محکوم به شکست هستند !

شک نکنید ! ارتباط همه چیز است …   هادی معماری

ازدواج موفق

روابط ما گاهی بدون آنکه متوجهش باشیم از همان ابتدا محکوم به شکستند. روابطی کهدیر یا زود در سرازیری سقوط قرار می گیرند و بی سرانجام خواهند ماند. ما ۱۰مورد ازاین روابط را برای شما شرح می دهیم.

ازدواج موفق

همین که هرکدام از این ده نوع رابطه را می خوانید، به انتخاب های عشقی گذشته ونیز روابط فعلی خود و همچنین روابط اعضای خانواده و دوستان نزدیک تان بیندیشید وسعی کنید نمونه های آن را دور و بر خود پیدا کنید

ازدواج موفق

۱-رابطه ای که در آن بیش از آنچه نامزدتان به شما عشق می ورزد، شما به او عشق می ورزید: در این وضعیت تعادل رابطه بهم می خورد و شما بعد از مدتی احساس می کنیدمدام در این رابطه دهنده هستید بدون آن که عایدی و بهره عاطفی برده باشید. کم کممحبت شما شکل وظیفه به خود می گیرد و نامزدتان احساس می کند جز محبت و عشق انتظاردیگری نباید از شما داشته باشد..

ازدواج موفق

۲-  رابطه ای که در آن کمتر از آنچه نامزدتان به شما عشق می ورزد، شما به او عشق می ورزید: این رابطه هم عکس رابطه بالا است. با این تفاوت که همیشه این خطر وجوددارد که احساس کنید فرد مقابل خودش را به شما تحمیل می کند و از محبتش بندی ساخته تا شما را اسیر کند

ازدواج موفق

۳-  رابطه ای که در آن عاشق توانایی های بالقوه نامزد خود هستید: فردا آدم سرشناسی می شود؟ فردا آدم توانمندی خواهد شد؟ بالاخره یاد می گیرد که زندگی رامدیریت کند؟ ازدواج که کنید آرام و عاقل می شود؟ اگر به این ها فکر می کنید بدانیدکه در رابطه محکوم به شکستی هستید. روی آنچه که هست تصمیم بگیرید. روی نقدها و نه نسیه های یک رابطه. نامزدتان اگر همینی که هست مورد تایید شما بود، بعدها به احتمال زیاد تغییراتش را هم خواهید پذیرفت. در  غیر این صورت هیچ تضمینی وجود ندارد که تغییر کند و توانمندتر و بهتر از آنچه که هست شود.

ازدواج موفق

۴-  رابطه ای که در آن مأموریت نجات نامزدتان را به عهده دارید: اگر فکر می کنیدحضور شما در زندگی او می تواند باعث شود اعتیادش را ترک کند، دوستان نابابش را کناربگذارد، از غم و افسردگی و بیماری های روحی خلاص شود و… بدانید که دستی دستی خودتان را به دام قربانی شدن انداخته اید. زندگی مشترک، رابطه ای نیست که شما در آنبخواهید نقش درمانگر یا منجی را بازی کنید. شما در زندگی تان نیاز به ثبات دارید نهاین که کسی را به دنبال خود بکشانید، او را تیمار کنید و سعی کنید زندگی اش راتغییر دهید. در این صورت بعد از مدتی خسته می شوید و احساس می کنید این رابطه نیازهای خودتان را برآورده نمی کند و تمام وقت صرف رفع نیازهای طرف مقابل شده است  ازدواج موفق ازدواج موفق ازدواج موفق ازدواج موفق ازدواج موفق ازدواج موفق ازدواج موفق ازدواج موفق ازدواج موفق ازدواج موفق ازدواج موفق ازدواج موفق ازدواج موفق ازدواج موفق ازدواج موفق ازدواج موفق ازدواج موفق ازدواج موفق ازدواج موفق ازدواج موفق ازدواج موفق ازدواج موفق ازدواج موفق

ازدواج موفق

۵-  رابطه ای که در آن به نامزد خود به عنوان یک الگو و آموزگار چشم دوخته اید: نیاز به آموزگار دارید؟ دنبال یک دایره المعارف متحرک هستید که همیشه دم دستتان باشد و از او اطلاعات بگیرید؟ می خواهید کسی را الگو قرار دهید و هویتتان را براساس هویت او شکل دهید؟ برای رسیدن به این ها ازدواج مسیر اشتباهی است. ازدواج یکتعامل دو طرفه است که باید در آن نیاز به اتکا، حمایت و همراهی برطرف شود. در اینبین اگر نیازی مثل دانستن و یادگیری و الگوپذیری هم برطرف شود خوب است اما نه اینکه فقط و فقط با این انگیزه ازدواج کنید. در این صورت رابطه شما و همسرتان رابطه استاد و شاگردی خواهد بود و نه زن و شوهری.  ازدواج موفق

ازدواج موفق

ازدواج موفق برای شروع یک زندگی مشترک، شما نیاز به تفاهم در مسائل اصلی و پایه ای زندگی تان دارید. تفاهم داشتن در سلیقه ها آنقدر مهم نیست که تفاهم داشتن در اعتقادات، هدف هاو برنامه های آتی زندگی اهمیت دارد.

ازدواج موفق

۶- رابطه ای که در آن به دلایل بیرونی شیفته نامزد خود شده اید: به طور مثال موقعیت اجتماعی، زیبایی، ثروت و تحصیلات و… تنها عامل انتخابتان بوده است. او را انتخاب کرده اید چون در محل کارتان از همه موقعیت بهتری دارد. چون می تواند سکویپرش شما شود و… . فکر کرده اید اگر هر کدام از این عوامل بیرونی به هر دلیلی حذف شوند و همسرتان آنها را از دست بدهد چه اتفاقی می افتد؟ آیا شما هنوز او را تاییدمی کنید و دلبسته اش خواهید ماند؟

ازدواج موفق

 

۷-  رابطه ای که در آن شما و نامزدتان تفاهم کمی دارید: برای شروع یک زندگی مشترک، شما نیاز به تفاهم در مسائل اصلی و پایه ای زندگی تان دارید. تفاهم داشتن درسلیقه ها آنقدر مهم نیست که تفاهم داشتن در اعتقادات، هدف ها و برنامه های آتی زندگی اهمیت دارد  ازدواج موفق

ازدواج موفق

۸- رابطه ای که در آن نامزدتان را از روی سرکشی و عصیان انتخاب کرده اید: ازدواج می کنید تا مشت محکمی به دهان یاوه گویان بزنید؟ می خواهید از سختگیری های والدین تان خلاص شوید؟ جو خانه نا آرام است و می خواهید از چنین جوی فرار کنید؟ازدواج اصلا گزینه خوبی برای این موارد نیست. چون معیارهای شما را تحت تاثیر قرارمی دهد و ممکن است عجولانه و بی فکر تصمیم بگیرید. تصمیمی که شاید نتیجه آن درابتدا رضایت بخش باشد اما در ادامه وقتی عامل عصیان و سرکشی شما برطرف شد و در یک فضای آرام و منطقی قرار گرفتید، نقص ها و کاستی ها را به چشمتان می آورد.

۹-  رابطه ای در آن نامزدتان را به عنوان عکس العملی در برابر نامزد قبلی تان انتخاب کرده اید.

ازدواج موفق

ازدواج به خاطر گروکشی یا رو کم کنی به معنی از چاله به چاه افتادن است. در اینصورت شما با معیارهای دهان پرکنی که برای دیگران وجود دارد ازدواج می کنید نه معیارهای خودتان

ازدواج موفق

۱۰-رابطه ای که در آن نامزدتان در دسترس شما نیست: دوران نامزدی، دوران شناخت است. رابطه ای که از راه دور برقرار شود به شما امکان شناخت همه جانبه و دقیق رانمی دهد. شما نمی توانید نامزدتان را در موقعیت های مختلف بسنجید و نسبت به اوشناخت پیدا کنید.

نکته مهم: اگر پس از آنکه این مطلب را خواندید، گمان می کنید در یکی از این دهنوع رابطه هستید، سعی کنید کمک بگیرید، با خانواده و یا دوستان نزدیک خود صحبتکنید، نزد مشاور یا روان شناس بروید تا به شما کمک کند بفهمید که آیا عاقلانه استبه رابطه تان ادامه دهید یا باید به رابطه تان خاتمه دهید.

ازدواج موفق

ازدواج موفق

 

یک پیشنهاد :

توصیه میکنیم قبل از هرتصمیمی فصل مربود به مجردها و ازدواج کتاب  شک نکنید ! ارتباط همه چیز است …

را مطالعه واجرا کنید آن هم بدون احساسی فکر کردن !

ازدواج موفق

 

۱۳۹۳-۱۲-۱۳
Japan-japan-9115243-1024-768

ازدواج موفق روابط محکوم به شکست!

ازدواج موفق روابط وازدواج هایی که محکوم به شکست هستند ! شک نکنید ! ارتباط همه چیز است …   هادی معماری ازدواج موفق روابط ما گاهی بدون آنکه متوجهش باشیم از همان ابتدا محکوم به شکستند. روابطی کهدیر یا زود در سرازیری سقوط قرار می گیرند و بی سرانجام خواهند ماند. ما ۱۰مورد ازاین روابط […]
۱۳۹۳-۱۲-۱۳

جملاتی که مرا دگرگون کرد…

جملاتی که مرا دگرگون کرد…       – در زندگی نکته بامزه ای هست،اگر چیز های متوسط را نپذیرید،اغلب اوقات بهترین ها نصیبتان خواهد شد. – فرق آدم های موفق و ناموفق در آنچه که دارند نیست،بلکه در این است که با توجه به امکانات و تجربیات خود،چه می بینند و چه می کنند. […]
۱۳۹۳-۱۲-۱۳
Imagen_BW_Comunicacion_interna

با کی رابطه نداشته باشیم

–  آنهایی که از زندگی بیزارند و با همه دنیا سر جنگ دارند . به یاد داشته باشید که جامعه مارا اسیر خود نکرده است . مردم و محیطی که در آن زندگی می کنیم روی زندگی ما تاثیری انکار ناپذیر دارند. با افرادی معاشرت کنید که از زندگی شان راضی اند و با دنیا قهر نیستند […]
۱۳۹۳-۱۲-۱۱
csm_140325_Fu__hrungskra__fte_3a46ce31e9

آنچه زن ها در مردها تحسین می کنند

آنچه زن ها در مردها تحسین می کنند برگرفته از کتاب : ” شک نکنید ! ارتباطات همه چیز است . ” نویسنده : هادی معماری (  پژوهشگر،نویسنده،مدرس و متخصص توانمندسازی فردی) آنچه زن ها در مردها تحسین می کنند «اگر مردی بتواند احساسات و حساسیت هایش را کنترل کند و به حرفهای همسرش توجه […]