جملاتی که مرا دگرگون کرد

 

 

 

هدف (۲)

– در زندگی نکته بامزه ای هست،اگر چیز های متوسط را نپذیرید،اغلب اوقات بهترین ها نصیبتان خواهد شد.

– فرق آدم های موفق و ناموفق در آنچه که دارند نیست،بلکه در این است که با توجه به امکانات و تجربیات خود،چه می بینند و چه می کنند.

– اگر هدف به قدر کافی بزرگ باشد،رسیدن به آن آسانتر است،زیرا هدف بزرگ شور و هیجان بیشتری ایجاد  میکند،نیروها ی نهفته را بیدار میکند و موتور وجود را به حرکت در می آورد.

– اگر می خواهید قدرتمند شوید تظاهر کنید قدرتمندید.

– موفقیت تنها یک چیز است،اینکه:زندگی را به دلخواه خود بگذرانید.

– برای تنظیم اهداف پنج قاعده را مراعات کنیم:

۱-   هدفی را که دارید به صورت مثبت بیان نمایید             ۲- هدف را به طور دقیق مشخص سازید.

۳-  به خود متکی باشید                               ۴- هدف شما مطلوب و دلپسند اطرافیان باشد

۵ –  جوانب کار را در نظر بگیرید

–  زندگی پدیده ای ایستا نیست.تنها دو گروه نمی توانند افکار خود را عوض کنند:

دیوانگان تیمارستان، مردگان گورستان

–   در هرجا که هستید،با هرچه که در اختیار دارید،کاری بکنید.

–  انسان مولود شرایط نیست،شرایط مخلوق انسان است.

–   برای رفع فشارهای عصبی دو قدم را باید برداشت:

۱- اینکه برای مسائل جزئی خود را ناراحت نکنید             ۲- بدانید که همه مسائل جزئی هستند

–  انسان مجموعه ای از آنچه دارد نیست،بلکه مجموعه ای است از آنچه هنوز ندارد،اما می تواند داشته باشد.

– هدف زندگی دو چیز است: آنچه می خواهیم بدست آوریم،وآنگاه از آن لذت ببریم.

–  آن اندازه که من از خود توقع دارم،کسی از من انتظار ندارد.

–  آنکه ثبات عقیده دارد به سرنوشت معتقد است و آنکه دمدمی است به اقبال
–  در واقع معتقدم که اغلب مردم به این دلیل در زندگی شکست می خورند که به مسائل کم اهمیت می پردازند و در آن غرق می شوند.

–  مهارت در هر کار همان قدر طول می کشد که شما بخواهید.

–  اگر شما اطمینانی مطلق که ناشی از ایمان قوی است در خود به وجود آورید،در آن صورت واقعا به انجام هر کاری  قادر خواهید بود،ولو اینکه دیگران به غیر ممکن بودن آن ایمان داشته باشند

– همه حقایق برای اینکه پذیرفته شود از سه مرحله می گذرند:

۱-    ابتدا مورد تمسخر واقع می شوند               ۲- سپس با خشونت مورد مخالفت واقع می شوند.

۳ – سرانجام بعنوان امری بدیهی پذیرفته می شوند

–  تفاوتی که بین عملکرد بد و عالی وجود دارد،به تواناییهای شما مربوط نیست،بلکه بستگی به حالت روحی و جسمی شما در لحظه معین دارد.

–  بخواهید تا به شما داده شود،بجویید تا بیابید،در را بزنید تا به روی شما باز شود.

–  آنکه در زندگی چرایی دارد با هر چگونگی خواهد ساخت

–  احساس نارضایتی مهمترین کلید موفقیت است.

–  دلی که پر از محبت است برای همه چیز جادارد و اگر خالی از محبت باشد برای هیچ چیز جا ندارد.

ده احساس نیروبخش:

۱- احساس عشق و محبت                             ۲- اعتماد به نفس

۳- قدرشناسی و سپاس                                 ۴- خوشرویی

۵-کنجکاوی                                                   ۶- سلامت و شادابی

۷ – شور و هیجان                                          ۸- کمک و خیر خواهی

۹- اراده و قاطعیت                                         ۱۰- انعطاف پذیری و نرمش

 

 

۱۳۹۳-۱۲-۱۳

جملاتی که مرا دگرگون کرد…

جملاتی که مرا دگرگون کرد…       – در زندگی نکته بامزه ای هست،اگر چیز های متوسط را نپذیرید،اغلب اوقات بهترین ها نصیبتان خواهد شد. – فرق آدم های موفق و ناموفق در آنچه که دارند نیست،بلکه در این است که با توجه به امکانات و تجربیات خود،چه می بینند و چه می کنند. […]